Samlet stilling 2016

Sådan! Sæsonen er slut. Efter 7 løb fordelt på 242 startende løbere med i alt 579 starter, svarende til 83 i gennemsnit pr løb. Flest i Faxe Kalkbrud med 96 deltagere og færrest på en våd dag i Boelskov med 70 løbere.

De 579 starter har fordelt sig med 76 begyndere, 139 på den mellemsvære, 188 på den store 4 km klasse, 148 på 6 km og kun 28 personer på den lange 8 km.

Endeligt resultat 2016