Kontrolkortet

Kontrol- eller klippekortet er et vand- og rivfast (til en vis grænse) stykke papir som udfyldes før start med navn og løbsklasse. Løbsledelsen noterer starttid og måltid og dermed den samlede tid der er brugt på den pågældende bane.

Løberen medbringer kortet under hele løbet og klipper de enkelte poster i numerisk rækkefølge i de nummererede felter på kortet.

Det er vigtigt at man lige bruger et øjeblik på at sikre, at man får klippet posterne korrekt idet man bliver diskvalifiseret hvis poster ikke er klippet i rigtig rækkefølge eller ikke er klippet i de enkelte klippefelter.