Orienteringskortet

Orienteringskortet, eller i daglig tale o-kortet, er et specielt designet kort til brug for orienteringsløb. O-kortet er især specielt idet der fokuseres på gennem-løbelighed således, at hvide områder er let gennemløbelige mens de tre grønne farver markere en sværere gennemløbelighed hvor den mørkegrønne betyder svært gennemtrængelig. Alle blå farver betyder vand, vandløb, moser, søer, hav m.m. Brune farver symboliserer terrænformer som kurver, bakker, høje og diger. Sorte farver er veje, stier og hugninger lavet af “os” samt kantlinjer m.m.

De fleste o-kort er tegnet i målestoksforholdet 1 : 10 000 hvilket betyder, at 1 cm på kortet svarer til 10 000 cm i virkeligheden – altså 100 m. Mange begynderkort er dog udskrevet i målestoksforholdet 1 : 7 500 hvilket så betyder at 1 cm på kortet svarer til 75 m i virkeligheden.

Et andet begreb er ækvidistance hvilket er udtryk for den lodrette højdeforskel mellem de brune højdekurver på o-kortet. Skovene på den flade stevnske halvø er typisk tegnet med en ækvidistance på 2,5 m. Der er altså 2,5 meters højdeforskel mellem 2 kurver på kortet – ligger kurverne tæt så er der en skråning og er der langt mellem dem, så er der relativt fladt.

Der er her vist et tilfældigt udsnit af et o-kort indeholdende flere orienteringselementer.

Du kan på dette link se en signaturforklaring.